سرم نرم کننده موهای وز دار RS پریم

160,000 تومان
سرم نرم کننده تخصصی مو پریم محصولی سبک برای موهای زبر و وزدار است. این محصول با کاهش الکتریسیته ساکن مو, از پروازش موها جلوگیری می کند.

سرم تقویت کننده و ضد ریزش پریم

96,000 تومان

سرم تقویت کننده و ضد ریزش پریم با اسـتفاده از مـواد موثر گوناگون، ضمن مهار ریـزش پیـش رونـده موهـا، سـبب تحریک رویش مو نیز می گردد.