جوراب واریس ورنا

237,000 تومان
جوراب واریس ورنا مناسب برای درمان و بهبود وضعیت واریس پا است و همچنین از بروز و اغاز بیماری واریس پا جلو گیری و پیش گیری می کند.