گردن بند طبی نیمه سخت آدور

135,000 تومان
یکی از بهترین مزایای گردن بند طبی نیمه سخت آدور، کمک به تسکین درد است. این محصول ثابت کننده گردن در وضعیت آناتومیکی صحیح و محدود کننده دامنه حرکات آن است.

گردنبند طبی نرم آدور

115,000 تومان
گردن بند طبی نرم آدورمانع از حرکات اضافی گردنی می شود که آسیب دیده است و حرکات گردن را محدود می کند. گردن بند طبی نرم آدور بسیار سبک می باشد.