ساق بند الاستیک آمریکایی

69,000 تومان
ساق بندالاستیک آمریکایی جهت پیشگیری از صدمات ورزشی، درد زانو ، آسیب خفیف لیگمانی و دردهای عضلانی ناحیه زانو و ساق به کار می رود.