قوزبند اداری آدور

185,000 تومان
قوزبند اداری آدور به عادت غلط نشستن شما کمک کرده، شانه ها را به سمت عقب هل می دهد و در درمان شکستگی های استخوان ترقوه به کار می رود.