فتق بند دو طرفه آدور

165,000 تومان
فتق بند دو طرفه آدور ، با ایجاد فشار مناسب بر روی ناحیه فتق به کاهش درد و منترل عارضه کمک بسیاری می‌کند.