اسپیلنت انگشت بلند آدور

69,000 تومان
اسپلینت انگشت بلند آدور برای رفع دفرمیتی های انگشتان دست، پارگی و کشیدگی تاندون و لیگامان می باشد و موجب حفظ طول تاندون ها پس از عمل جراحی می گردد.

مچ بند آتل دار دو طرفه آدور

79,000 تومان
مچ بند آتل دار دو طرفه آدور، از این محصول درشکستگی یا دردهای شدید مچ دست استفاده می شود، حرکات مچ دست را محدود می کند . دارای آتل سخت آلومینیومی است که بهترین زاویه را برای استراحت آناتومیک مچ دست فراهم می آورد

شست بند آتل دار بلند آدور

125,000 تومان
شست بند آتل دار بلند آدور ، آتل فرم دار مورد استفاده در این محصول، از انگشت شست دست در برابر آسیب های احتمالی حمایت می کند و استقرار طول آن بر روی ساعد ضمن کنترل دامنه حرکتی، روند بهبودی را تسریع می بخشد.

شست بند آتل دار آدور

125,000 تومان
شست بند آتل دار آدور یکی از محصولات پرکاربرد می باشد برای درمان التهاب تاندون های مچ دست و شست از طریق ایجاد ثبات و گرما در ناحیه مچ دست و شست کاربرد دارد. این محصول ضد حساسیت بوده و قابل شستشو می باشد.