آرنج بند آدور

89,000 تومان
آرنج بند آدور محصولی است که دارای نوار قابل تنظیم می باشد که چرخش مفاصل آرنج را آسان می سازد و فشار وارد بر عضو را کاسته و از آرنج  محافظت می نماید.