کمربند طبی سخت صادراتی آدور

156,000 تومان
کمربند طبی سخت صادراتی آدور به درمان کمر دردهای شدید و حفاظت از ستون فقرات در برابر ضربه کمک کرده و مصرف آن پس از عمل جراحی دیسک کمر توصیه می گردد.