دماسنج دیجیتالی تماسی LTM مدل CTEMP

80,000 تومان
دماسنج دیجیتالی تماسی LTM مدل CTEMP قابلیت اندازه‌گیری دمای اعضای بدن و تشخیص وجود تب در انسان را دارا می‌باشد.

تب سنج لیزری رزمکس مدل HC700

2,436,000 تومان
تب سنج لیزری رزمکس مدل HC700 برای سنجش غیرتماسی و دقیق دمای بدن با استفاده از فناوری جدید نوری و دقت سنجش بالا از فاصله 10 سانتی متری افراد ظرف 1ثانیه امکان پذیر است.

تب سنج دیجیتال رزمکس مدل TG100

200,000 تومان
تب سنج دیجیتال رزمکس مدل TG100 دماسنجی برای اندازه‌گیری دمای بدن قابلیت نمایش در واحدهای اندازه‌گیری سانتی‌گراد و فارنهایت است.

دماسنج دیجیتال رزمکس سوئیس RA600

7,728,000 تومان
دماسنج دیجیتال رزمکس سوئیس RA600، غیر تماسی (مادون قرمز) برای استفاده از طریق گوش طراحی شده و دقت بالایی را ضمن سنجش فراهم می آورد.