تشکچه برقی اس تی مدل ST280

588,000 تومان
تشکچه برقی اس تی مدل ST280 تشکی است که در درون آن المنت های برقی برای تولید گرما قرارداده شده است و از آن برای گرم نمودن مدوام ونقطه ای بدن استفاده می شود.