کاندوم میکس اورز

50,000 تومان
کاندوم میکس اورز حاوی محصول ساده، طرح دار، مواد روان کننده و ماده تاخیری بنزوکائین است. مخزن ذخیره جهت اطمینان و امنیت بیشتر در آن وجود دارد.